O nás

Koberce a další rozmanité podlahové krytiny

splňující aktuální trendy z oblasti designu bytových či účelových prostor.

Výběr uspokojí i nejnáročnějšího spotřebitele

a například koberce se stanou jedinečnou ozdobou Vašeho interiéru.

Myslíme také na Vaše nejmenší a pro ně je určena

kolekce dětských koberců s jejich oblíbenými hrdiny a motivy.

Realizační centrum, poradenský servis, obšívání koberců.

Zpracování vizualizace Vašeho interiéru v našem studiu

na vysoké profesionální úrovni.

AKČNÍ SLEVY a trvale výhodné nabídky v rámci věrnostního programu.

PRODEJNA - VZORKOVNA

Úvalská 1220/38

100 00, Praha 10 - Strašnice

info@podlahove-centrum-praha.cz

Tel:.+420  721 331 308 

Nákupní řád

Nákupní řád

 
1. Každá objednávka učiněná registrovaným zákazníkem je návrhem kupní smlouvy a je považována za závaznou. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 
2. Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto všeobecných obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.nejlepsikoberce.cz., a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 
 
3. Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že mu zboží nebude dodavatelem dodáno, o této skutečnosti bude kupujícího bez odkladu písemně informovat.
 
4. Vyplněním a následným potvrzením registrace v internetovém obchodě www.nejlepsikoberce.cz, ve které kupující uvádí své osobní údaje, kupující prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze naší firmy KK koberce Praha, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu, s tím, že s poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tedy dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících obchodu z důvodu zjednodušení procesu nákupu. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky.
Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti. Na bezpečnost těchto dat je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zneužití na zálohovaném firemním serveru. Zákazník má navíc kdykoli právo požádat o výmaz z databáze zákazníků. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi, sloužící pro bezproblémové doručení zboží.
 
5. Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy nejlépe spolu s vráceným zbožím doručeno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od doručení zboží. Zboží je třeba doručit kompletní, spolu s původním obalem, nepoškozené a nejevící známky užívání, spolu s dokladem prokazujícím koupi zboží u prodávajícího. V případě, kdy by vracené zboží bylo poškozené nebo nekompletní, vyhrazujeme si právo uplatnit odpovídající kompenzaci za snížení hodnoty vracené věci. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Pokud spotřebitel takto od smlouvy odstoupí, vrátíme mu částku odpovídající kupní ceně do 3 dnů od převzetí a kontroly zboží, nejpozději do 30 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy.
Dopravné a doběrečné není součástí kupní ceny, jeho úhradou hradí kupující náklady řádného doručení a předání zboží, tyto částky se nevracejí. Vrácení zboží formou dobírky nebude naším obchodem přijato, doporučujeme jeho zaslání formou balíku. Projev vůle odstoupit od smlouvy doporučujeme učinit písemnou formou, aby bylo zřejmé, že využíváte svého práva, neboť zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy.
 

 

 

Storno objednávky

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím). Tento postup neplatí v případě, kdy se jedná o zboží upravené na přání zákazníka, např. řez koberce na míru, obšití či jiná úprava podlahových krytin.

 

NEJLEPSIKOBERCE.CZ 

do vzorkovny na adrese 

ÚVALSKÁ 1220/38, 

102 00, Praha 10 - Strašnice

2018 Nejlepsikoberce.cz – Internetová prodejna kusových a metrážových koberců Sunlight systems - tvorba e-shopů